Onze Diensten

Louise Bewind bied u meer dan alleen bewindvoering
Lees hieronder wat we voor u kunnen betekenen

Wat Louise Bewind voor u kan betekenen

Bewindvoering

Soms kunnen mensen hun financiële zaken zelf niet regelen. Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Verder lezen
Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Deze bewindvoerder neemt financiële beslissingen voor de betrokkene. De duur van de onderbewindstelling is gelijk aan de periode waarin de lichamelijke of geestelijke beperking aanwezig is. Dit kan dus voor onbepaalde tijd zijn. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij/zij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Voor de diensten van een Professionele Bewindvoerder worden vaste tarieven gehanteerd. De staatssecretaris van veiligheid en justitie beslist over deze vergoeding. Louise Bewind houdt zich strikt aan deze tarieven. Voor de huidige tarieven verwijzen wij u naar onze tarievenlijst.

Budgetbeheer

Soms is beschermingsbewind niet altijd nodig, maar is het wenselijk dat u hulp krijgt bij bepaalde financiële zaken. Hiervoor biedt Louise Bewind enkele overige diensten zoals bijvoorbeeld Budgetbeheer.

Verder lezen

Er zijn een aantal verschillen tussen Budgetbeheer en Bewindvoering. Budgetbeheer wordt niet door de rechtbank uitgesproken, het zal niet in een register worden vastgelegd en het kan direct ingaan waardoor direct actie kan worden ondernomen. Ook kan bij Budgetbeheer de overeenkomst sneller en gemakkelijker worden ontbonden dan bij Beschermingsbewind. Ervaring leert wel dat sommige instanties minder snel meewerken dan wanneer er Beschermingsbewind van toepassing is. Wij kijken graag met u mee wat voor u de meest gunstige oplossing is. Voor de huidige tarieven verwijzen wij u naar onze tarievenlijst.

 

Budgetbeheer Totaal

Uw volledige inkomsten en uitgaven worden door Louise Bewind beheerd. U krijgt van ons wekelijks of maandelijks (in overleg) leefgeld op een aparte rekening gestort en alle overige lasten worden door ons betaald. Tijdens het intakegesprek worden er duidelijke afspraken gemaakt over wat u wel of niet van uw leefgeld betaalt. Daarnaast zorgt Louise Bewind dat er zaken geregeld worden zoals wijzigingen van toeslagen, aanvragen van uitkeringen, aanvragen van minimaregelingen, enz.

Overige diensten

  • Belastingaangifte
  • Kwijtschelding heffingen
  • Aanvraag minimaregelingen
  • Aanvragen uitkeringen
  • Aanvragen/wijzigen toeslagen
  • Belastingdienst
  • Budgetcoaching

Ik sta klaar om u te helpen