Tarieven

Bewindvoering incl. BTW

Intake (eenmalig)
Intake beschermingsbewind met Budgetbeheer vooraf 1 pers (eenmalig)
Intake beschermingsbewind met Budgetbeheer vooraf 2 pers (eenmalig)
Maandtarief standaard beschermingsbewind
Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld 1 pers
Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld 2 pers
Kosten afwikkelen dossier (eenmalig)
Verhuizing/huisontruiming (eenmalig)
PGB-beheer

Alleenstaand

€ 751,41
€ 562,65

€ 133,10
€ 172,12

€ 281,93
€ 469,48
€ 58,69

Partners

€ 901,45
€ 790,13
€ 673,97
€ 159,52
€ 183,11
€ 206,51
€ 338,80
€ 469,48

Budgetbeheer Totaal incl. BTW

Intake Inkomensbeheer Totaal (eenmalig)
Maandtarief Budgetbeheer Totaal
Kosten afwikkelen dossier Totaal

Alleenstaand

€ 200,00
€ 60,00
€ 130,00

Partners

€ 250,00
€ 70,00
€ 150,00

Overige Diensten incl. BTW

Budgetcoaching (per maand)
Huisbezoek per kilometer (bijkomende kosten uurtarief)
Uurtarief (voor overige diensten)
Belastingaangifte (per aangifte)
Kwijtschelding heffingen per formulier
Aanvraag minimaregelingen
Aanvragen uitkering
Aanvragen/wijzigen toeslagen Belastingdienst
Retourenveloppen excl. portokosten (per 10 st.)

Voor overige diensten wordt een toeslag van 20% berekend voor een 2-persoonshuishouden.

€ 30,00
€ 0,21
€ 75,00
€ 65,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 75,00
€ 30,00
€ 2,50